DONACIJA HOO I KOREA BUSINESS

DONACIJA HOO I KOREA BUSINESS

Danas su naše djevojke u hotelu PANORAMA bile na svečanosti koju je organizirao HOO u suradnji sa KOREA BUSINESS ZAGREB gdje nam je uručena plaketa iz koje se vidi da smo donirani sa loptama sa strane Korea Zagreb.

Ovom prigodom se zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u ovoj donaciji koja nam je od velike pomoći u radu sa našim djevojkama.Još jednom hvala svima a posebno gosp.Krajaču koji nam je omogućio ovaj lijepi poklon za nastavak našeg rada.

Hvala još jednom svima i naravno našim djevojkama koje su prisustvovale svečanosti.


IZNAD SVIH AGRAM