KLUPSKI LIJEČNIČKI PREGLEDI

KLUPSKI LIJEČNIČKI PREGLEDI

DATUM i LOKACIJA  16.08.2021. - BOROVJE
 TIM dr. Navratil
Rbroj  Vrijeme IME KLUBA IME i PREZIME SPORTAŠA
1          13,00     ŽNK AGRAM rok 9.08.  SANDRA ŽIGIĆ
2          13,30     ŽNK AGRAM rok 9.08.  MARIJA LEKO
3  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  
4          14,00     ŽNK AGRAM rok 9.08.  MARIJA HARAMINA
5  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  KATARINA LADAN
6          14,30     ŽNK AGRAM rok 9.08. SARA GRDIĆ 
7          14,30     ŽNK AGRAM rok 9.08.  
8          15,00     ŽNK AGRAM rok 9.08.  DORA BEZIK
9  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  
10          15,30     ŽNK AGRAM rok 9.08.  PAOLA JELIĆ
11  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  
12          16,00     ŽNK AGRAM rok 9.08.  PETRA GLAVAČ
13  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  
16,30-17,00 PAUZA
14          17,00     ŽNK AGRAM rok 9.08.  LANA KLOBUČAREVIĆ
15  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  
16          17,30     ŽNK AGRAM rok 9.08.  LUNA LUJANEC
17  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  
18          18,00     ŽNK AGRAM rok 9.08.  KORINA HARAMINA
19  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  MARA KOIĆ
20          18,30     ŽNK AGRAM rok 9.08.  SARA ĆORIĆ
21  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  KLARA PETKOVIĆ
22          19,00     ŽNK AGRAM rok 9.08.  LEONA JEMIĆ
23  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  PETRA VUKOJA
24          19,30     ŽNK AGRAM rok 9.08.  ELLA BOGOJEVIĆ
25  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  NEVA SVIBEN
DATUM i LOKACIJA  17.08.2021. - BOROVJE
 TIM dr. Navratil
Rbroj  Vrijeme IME KLUBA IME i PREZIME SPORTAŠA
26            7,00     ŽNK AGRAM rok 9.08.  EVA MATAK
27            7,30     ŽNK AGRAM rok 9.08.  LEA DROPUČIĆ
28  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  EMA ŠPORČIĆ
29            8,00     ŽNK AGRAM rok 9.08.  TAMARA PILIJA
30  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  LANA CERJAN
31            8,30     ŽNK AGRAM rok 9.08.  ANA JAKOBAŠIĆ
32  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  TEA ŠABAN
33            9,00     ŽNK AGRAM rok 9.08.  LANA REHAK
34  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  ANJA JURIČIĆ
35            9,30     ŽNK AGRAM rok 9.08.  MAGDALENA GIZDIĆ
36  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  MARGARETA GIZDIĆ
37          10,00     ŽNK AGRAM rok 9.08.  MELANI MIHIĆ
38  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  EVA ZUANOVIĆ
39          10,30     ŽNK AGRAM rok 9.08.  ANA DROPUČIĆ
40  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  LUCIJA RAŠIĆ
11,00-11,30 PAUZA
41          11,30     ŽNK AGRAM rok 9.08.  EMA JULIJANA UHERNIK
42  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  LANA DUVNJAK
43          12,00     ŽNK AGRAM rok 9.08.  MILA VODANOVIĆ
44  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  
45          12,30     ŽNK AGRAM rok 9.08.  LANA NOVAK
46  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  
47          13,00     ŽNK AGRAM rok 9.08.  
48  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  
49          13,30     ŽNK AGRAM rok 9.08.  
50  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  
DATUM i LOKACIJA  18.08.2021. - BOROVJE
 TIM dr. Navratil
Rbroj  Vrijeme IME KLUBA IME i PREZIME SPORTAŠA
51          13,00     ŽNK AGRAM rok 9.08.  
52          13,30     ŽNK AGRAM rok 9.08.  
53  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  
54          14,00     ŽNK AGRAM rok 9.08.  NADA BARUNOVIĆ
55  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  
56          14,30     ŽNK AGRAM rok 9.08.  
57  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  
58          15,00     ŽNK AGRAM rok 9.08.  
59  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  
60          15,30     ŽNK AGRAM rok 9.08.  
61  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  
62          16,00     ŽNK AGRAM rok 9.08.  TEA VRAČEVIĆ
63  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  MIA PETRAVIĆ
16,30-17,00 PAUZA
64          17,00     ŽNK AGRAM rok 9.08.  MARGARETA KOVAČEVIĆ
65  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  
66          17,30     ŽNK AGRAM rok 9.08.  
67  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  
68          18,00     ŽNK AGRAM rok 9.08.  DORA HRGOVIĆ
69  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  
70          18,30     ŽNK AGRAM rok 9.08.  PETRA ŠOLA
71  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  
72          19,00     ŽNK AGRAM rok 9.08.  KIM KRAJAČEC
73  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  
74          19,30     ŽNK AGRAM rok 9.08.  
75  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  
DATUM i LOKACIJA  19.08.2021. - BOROVJE
 TIM dr. Navratil
Rbroj  Vrijeme IME KLUBA IME i PREZIME SPORTAŠA
76          13,00     ŽNK AGRAM rok 9.08.  MARTA JANKOVIĆ
77          13,30     ŽNK AGRAM rok 9.08.  
78  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  
79          14,00     ŽNK AGRAM rok 9.08.  ANTONIJA POSAVEC
80  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  
81          14,30     ŽNK AGRAM rok 9.08.  LAURA CIGLEVIĆ
82  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  LANA CIGLEVIĆ
83          15,00     ŽNK AGRAM rok 9.08.  GABRIJELA MAMIĆ
84  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  
85          15,30     ŽNK AGRAM rok 9.08.  
86  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  
87          16,00     ŽNK AGRAM rok 9.08.  
88  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  
16,30-17,00 PAUZA
89          17,00     ŽNK AGRAM rok 9.08.  
90  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  
91          17,30     ŽNK AGRAM rok 9.08.  
92  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  
93          18,00     ŽNK AGRAM rok 9.08.  EMA KAMENJAŠEVIĆ
94  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  MONIKA BEKIĆ
95          18,30     ŽNK AGRAM rok 9.08.  LUANA VANJAK
96  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  
97          19,00     ŽNK AGRAM rok 9.08.  TIA STEFANOVIĆ
98  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.  FRIDA ĆUŽE
99          19,30     ŽNK AGRAM rok 9.08.  ANJA DOMINIĆ
100  "  ŽNK AGRAM rok 9.08.