LIJEČNIČKI PREGLEDI

LIJEČNIČKI PREGLEDI

DATUM i LOKACIJA  17.08.2020. - BOROVJE
 TIM dr. Navratil
Rbroj  Vrijeme IME KLUBA IME i PREZIME SPORTAŠA
1          13,00     ŽNK AGRAM POLJAK  
2          13,15     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
3          13,30     ŽNK AGRAM GRDIĆ  
4          13,45     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
5          14,00     ŽNK AGRAM GIZDIĆ  
6          14,15     ŽNK AGRAM ČEHULIĆ  
7          14,30     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
8          14,45     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
9          15,00     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
10          15,15     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
11          15,30     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
12          15,45     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
13          16,00     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
14          16,15     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
16,30-17,00 PAUZA
15          17,00     ŽNK AGRAM ABRASHI  
16          17,15     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
17          17,30     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
18          17,45     ŽNK AGRAM ŠLAPAK  
19          18,00     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
20          18,15     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
21          18,30     ŽNK AGRAM KOZINA  
22          18,45     ŽNK AGRAM STUNKOVIĆ  
23          19,00     ŽNK AGRAM GLUHAK  
24          19,15     ŽNK AGRAM PETKOVIĆ  
25          19,30     ŽNK AGRAM VRBANIĆ  
DATUM i LOKACIJA  18.082020. - BOROVJE
 TIM dr. Dalbello
Rbroj  Vrijeme IME KLUBA IME i PREZIME SPORTAŠA
26            7,00     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
27            7,15     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
28            7,30     ŽNK AGRAM JANJEČIĆ  
29            7,45     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
30            8,00     ŽNK AGRAM MATAK  
31            8,15     ŽNK AGRAM DUVNJAK  
32            8,30     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
33            8,45     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
34            9,00     ŽNK AGRAM ŠPORČIĆ  
35            9,15     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
36            9,30     ŽNK AGRAM ZUANOVIĆ  
37            9,45     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
38          10,00     ŽNK AGRAM GRUBEŠIĆ  
39          10,15     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
40          10,30     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
41          10,45     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
11,00-11,30 PAUZA
42          11,30     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
43          11,45     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
44          12,00     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
45          12,15     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
46          12,30     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
47          12,45     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
48          13,00     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
49          13,15     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
50          13,30     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
DATUM i LOKACIJA  19.08.2020. - BOROVJE
 TIM dr. Navratil
Rbroj  Vrijeme IME KLUBA IME i PREZIME SPORTAŠA
51          13,00     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
52          13,15     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
53          13,30     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
54          13,45     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
55          14,00     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
56          14,15     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
57          14,30     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
58          14,45     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
59          15,00     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
60          15,15     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
61          15,30     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
62          15,45     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
63          16,00     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
64          16,15     ŽNK AGRAM rok 10.08.  
16,30-17,00 PAUZA
65          17,00     ŽNK AGRAM ĆUŽE