NOVA OBJAŠNJENJA ZA TRENINGE!!!

NOVA OBJAŠNJENJA ZA TRENINGE!!!

REPUBLIKA HRVATSKA

 MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA

 NACIONALNIM SAVEZIMA - svima -

 KROVNIM SPORTSKIM UDRUŽENJIMA - svima - 

PREDMET: Pojašnjenje odredbe vezane uz ograničenja natjecanja i treninga u sportu Odlukom Stožera civilne zaštite od 27. studenoga 2020. godine 

Poštovani, Nastavno na mnogobrojne upite nacionalnih sportskih saveza o tumačenju Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID – 19 putem okupljanja od 27. studenoga 2020. godine (https://civilnazastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka %20-%20ograni%C4%8Davanja%20okupljanja%20i%20druge%20mjere.pdf) u nastavku vam donosimo pojašnjenje navedene odluke. 

Točkom III. stavkom 1. podstavkom 18. donesene Odluke propisana je „zabrana svih treninga i natjecanja osim za klubove koji se natječu u 1. i 2. rangu natjecanja u seniorskoj konkurenciji i u 1. rangu natjecanja u juniorskoj konkurenciji na nacionalnoj razini u ekipnim sportovima te treninga i natjecanja vrhunskih sportaša (sportašice i sportaši I., II. i III. kategorije) u individualnim sportovima. 

Dakle, navedena odluka za individualne (pojedinačne) sportove (karate, tenis, boćanje, kuglanje, veslanje, streljaštvo, stolni tenis i sl.) dopušta iznimno treninge i natjecanja samo za vrhunske sportaše (I., II. i III. kategorije). 

Vrhunski sportaši (I., II. i III. kategorije) su sportaši kojima je na temelju ostvarenih rezultata izdano rješenje od strane Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora ili Hrvatskog sportskog saveza gluhih. Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih za izdavanje navedenih rješenja imaju javnu ovlast temeljem članka 6. stavka 4. Zakona o sportu. 

Napominjemo kako kod individualnih (pojedinačnih) sportova odredba nije vezana uz uzrast pa tako kategorizacija vrhunskog sportaša može biti izdana i osobi koja je mlađa od 18 godina te isti sportaš ima mogućnost treniranja i natjecanja sukladno Odluci Stožera.

 Kod ekipnih sportova (nogomet, košarka, rukomet, odbojka, vaterpolo, ragbi i sl.) kategorizacija nije kriterij za dopuštene treninge i natjecanja, već su isti dopušteni onim klubovima odnosno njihovim seniorskim ekipama koje nastupaju u 1. i 2. rangu natjecanja na nacionalnoj razini (bez obzira zove li se prvi rang 1. liga ili npr.- Premierliga, a drugi rang 1. liga, 1.b liga ili 2. liga) te juniorskim ekipama koje igraju isključivo 1. odnosno najviši rang nacionalnog natjecanja u pojedinom ekipnom sportu.

 Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća, ekipna postignuća u pojedinačnim sportovima tretira kao „ekipno postignuće u pojedinačnim sportovima“, kao i Pravilnik o kategorizaciji vrhunskih sportaša Hrvatskoga olimpijskog odbora te se sportaši u sportovima poput boćanja, kuglanja, stolnog tenisa, tenisa, streljaštva i sl. koji su nedvojbeno pojedinačni ili individualni sportovi razvrstavaju u kategorije, razvojne programe (https://www.hoo.hr/hr/dokumenti/5314-razvojni-programi) i slično kao sportaši u pojedinačnim odnosno individualnim sportovima, a ne ekipnim.

 Potpuno ista analogija primjenjuje se i kod tumačenja odluka Stožera civilne zaštite vezano uz podjelu na ekipne i individualne (pojedinačne) sportove. 

Također, napominjemo kako točka VII. navedene Odluke glasi „Ako je posebnom odlukom za područje pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave određena blaža epidemiološka mjera od mjera propisanih ovom Odlukom, primjenjuje se ova Odluka“ te nastavno na navedeno, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu donijeti strože epidemiološke mjere od mjera propisanih ovom Odlukom. 

Zaključno, želimo istaknuti kako smo svjesni težine situacije u kojoj se propisanom Odlukom našao cijeli sustav sporta, međutim zbog neumoljivog rasta broja zaraženih i hospitaliziranih bolesnika, u suradnji s drugim resorima na razini Vlade morali smo donijeti ove teške, ali nužne mjere. 

S obzirom na ozbiljnost problema s kojim se suočavamo pojavom pandemije koronavirusa molimo vas za još malo razumijevanja i strpljenja te vjerujemo kako će se, ukoliko svi zajedno budemo dovoljno odgovorni u ispunjavanju svih epidemioloških preporuka, sportaši uskoro vratiti svojim redovitim aktivnostima.

 S poštovanjem, 

Ministarstvo turizma i sporta