LIJEČNIČKI PREGLEDI KLUBA!!!

LIJEČNIČKI PREGLEDI KLUBA!!!

DATUM i LOKACIJA  10.01.2022. - BOROVJE
 TIM dr. Grgurinović
Rbroj  Vrijeme IME KLUBA IME i PREZIME SPORTAŠA
1          13,00    ŽNK AGRAM rok 4.01.  FRIDA ĆUŽE
2          13,30    ŽNK AGRAM rok 4.01.  LANA DUVNJAK
3  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  
4          14,00    ŽNK AGRAM rok 4.01.  LUCIJA RAŠIĆ
5  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  
6          14,30    ŽNK AGRAM rok 4.01. LEA KOLČIĆ 
7          14,30    ŽNK AGRAM rok 4.01. KORINA HARAMINA
8          15,00    ŽNK AGRAM rok 4.01. MEGI PAVLEČIĆ
9  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  
10          15,30    ŽNK AGRAM rok 4.01.  
11  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  
12          16,00    ŽNK AGRAM rok 4.01.  SANJA SABO
13  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  MARA KOIĆ
16,30-17,00 PAUZA
14          17,00    ŽNK AGRAM rok 4.01.  LANA CERJAN
15  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  LUCIJA KASANIĆ
16          17,30    ŽNK AGRAM rok 4.01.  LAURA ZAJC
17  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  SARA DESPOTOVIĆ
18          18,00    ŽNK AGRAM rok 4.01.  NADA BARUNOVIĆ
19  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  FRANKA FIŠKUŠ
20          18,30    ŽNK AGRAM rok 4.01.  LANA REHAK
DATUM i LOKACIJA  11.01.2022. - BOROVJE
 TIM dr. Grgurinović
Rbroj  Vrijeme IME KLUBA IME i PREZIME SPORTAŠA
21            7,30    ŽNK AGRAM rok 4.01.  PETRA ŠOLA
22  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  LEONA JEMIĆ
23            8,00    ŽNK AGRAM rok 4.01.  SARA GRDIĆ
24  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  ANJA DOMINIĆ
25            8,30    ŽNK AGRAM rok 4.01.  TAMARA PILIJA
26  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  MARTA ŠEMPER
27            9,00    ŽNK AGRAM rok 4.01.  LARA ABRASHI
28  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  DORA BEZIK
29            9,30    ŽNK AGRAM rok 4.01.  PAOLA JELIĆ
30  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  PETRA GLAVAČ
31          10,00    ŽNK AGRAM rok 4.01.  KIKA GLUHAK
32  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  PAULA LJULJ
33          10,30    ŽNK AGRAM rok 4.01.  MARIJA HARAMINA
34  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  TEA ŠABAN
11,00-11,30 PAUZA
35          11,30    ŽNK AGRAM rok 4.01.  BUGA SLAVICA
36  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  
37          12,00    ŽNK AGRAM rok 4.01.  TARA ZORMANIĆ
38  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  
39          12,30    ŽNK AGRAM rok 4.01.  
40  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  
DATUM i LOKACIJA  12.01.2022. - BOROVJE
 TIM dr. Grgurinović
Rbroj  Vrijeme IME KLUBA IME i PREZIME SPORTAŠA
41          14,00    ŽNK AGRAM rok 4.01.  
42  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  
43          14,30    ŽNK AGRAM rok 4.01.  
44  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  
45          15,00    ŽNK AGRAM rok 4.01.  
46  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  
47          15,30    ŽNK AGRAM rok 4.01.  TESA RAĐEVIĆ
48  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  ELLA BOGOJEVIĆ
49          16,00    ŽNK AGRAM rok 4.01.  ANTONIJA POSAVEC
50  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  
16,30-17,00 PAUZA
51          17,00    ŽNK AGRAM rok 4.01.  
52  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  
53          17,30    ŽNK AGRAM rok 4.01.  LUCA MAMIĆ
54  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  
55          18,00    ŽNK AGRAM rok 4.01.  MIA PETRAVIĆ
56  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  MAGDALENA GIZDIĆ
57          18,30    ŽNK AGRAM rok 4.01.  ENA MARTINIĆ
58  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  MARGARETA GIZDIĆ
59          19,00    ŽNK AGRAM rok 4.01.  LUCIJA KOZINA
60  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  ELENA POLJAK
DATUM i LOKACIJA  13.01.2022. - BOROVJE
 TIM dr. Grgurinović
Rbroj  Vrijeme IME KLUBA IME i PREZIME SPORTAŠA
61          13,00    ŽNK AGRAM rok 4.01.  LJUBICA BULUM
62          13,30    ŽNK AGRAM rok 4.01.  
63  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  
64          14,00    ŽNK AGRAM rok 4.01.  
65  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  
66          14,30    ŽNK AGRAM rok 4.01.  
67  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  
68          15,00    ŽNK AGRAM rok 4.01.  
69  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  
70          15,30    ŽNK AGRAM rok 4.01.  EVA ZUANOVIĆ
71  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  
72          16,00    ŽNK AGRAM rok 4.01.  LUANA VANJAK
73  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  LANA KLOBUČAREVIĆ
16,30-17,00 PAUZA
74          17,00    ŽNK AGRAM rok 4.01.  EVA MATAK
75  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  TEA VRAČEVIĆ
76          17,30    ŽNK AGRAM rok 4.01.  MONIKA BEKIĆ
77  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  
78          18,00    ŽNK AGRAM rok 4.01.  STELA VESELI
79  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  DORA HRGOVIĆ
80          18,30    ŽNK AGRAM rok 4.01.  
DATUM i LOKACIJA  14.01.2022. - BOROVJE
 TIM dr. Grgurinović
Rbroj  Vrijeme IME KLUBA IME i PREZIME SPORTAŠA
81            7,30    ŽNK AGRAM rok 4.01.  
82  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  GABRIJELA MAMIĆ
83            8,00    ŽNK AGRAM rok 4.01.  TIA STEFANOVIĆ
84  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  LEA DROPUČIĆ
85            8,30    ŽNK AGRAM rok 4.01.  EMA ŠPORČIĆ
86  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  KLARA PETKOVIĆ
87            9,00    ŽNK AGRAM rok 4.01.  NIKA GUNJAČA
88  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  MARIJA LEKO
89            9,30    ŽNK AGRAM rok 4.01.  MILA VODANOVIĆ
90  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  
91          10,00    ŽNK AGRAM rok 4.01.  SARA ĆORIĆ
92  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  NOLA DUNIĆ
93          10,30    ŽNK AGRAM rok 4.01.  ANJA JURIČIĆ
94  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  
11,00-11,30 PAUZA
95          11,30    ŽNK AGRAM rok 4.01.  ANA DROPUČIĆ
96  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  
97          12,00    ŽNK AGRAM rok 4.01.  
98  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  
99          12,30    ŽNK AGRAM rok 4.01.  
100  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  
DATUM i LOKACIJA  15.01.2022. subota - BOROVJE
 TIM dr. Grgurinović
Rbroj  Vrijeme IME KLUBA IME i PREZIME SPORTAŠA
101            8,00    ŽNK AGRAM rok 4.01.  ANA JAKOBAŠIĆ
102  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  
103            8,30    ŽNK AGRAM rok 4.01.  LAURA RAJKOVIĆ
104  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  
105            9,00    ŽNK AGRAM rok 4.01.  EMA UHERNIK
106  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  
107            9,30    ŽNK AGRAM rok 4.01.  
108  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  
109          10,00    ŽNK AGRAM rok 4.01.  MARTA JANKOVIĆ
110  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  
111          10,30    ŽNK AGRAM rok 4.01.  
112  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  
11,00-11,30 PAUZA
113          11,30    ŽNK AGRAM rok 4.01.  SARA KETTE KRILE
114  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  
115          12,00    ŽNK AGRAM rok 4.01.  SANDRA ŽIGIĆ
116  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  
117          12,30    ŽNK AGRAM rok 4.01.  
118  " ŽNK AGRAM rok 4.01.  SARA MAKSUTI
119          13,00    ŽNK AGRAM rok 4.01.  
120  " ŽNK AGRAM rok 4.01.