NASTAVAK LIJEČNIČKIH TERMINA 02.02.2024

NASTAVAK LIJEČNIČKIH TERMINA 02.02.2024


DATUM i LOKACIJA 

2.02.2024. - BOROVJE
 TIM dr. Grgurinović
Rbroj  Vrijeme IME KLUBA IME i PREZIME SPORTAŠA
20            7,30    ŽNK AGRAM rok 25.01.  EVA MATAK
21  " ŽNK AGRAM rok 25.01.  
22            7,45    ŽNK AGRAM rok 25.01.  NIKA GUNJAČA
23            8,00    ŽNK AGRAM rok 25.01.  
24  " ŽNK AGRAM rok 25.01.  
25            8,15    ŽNK AGRAM rok 25.01.  
26            8,30    ŽNK AGRAM rok 25.01.  
27  " ŽNK AGRAM rok 25.01.  
28            8,45    ŽNK AGRAM rok 25.01.  
29            9,00    ŽNK AGRAM rok 25.01.  CVITA SORIĆ
30  " ŽNK AGRAM rok 25.01.  
31            9,15    ŽNK AGRAM rok 25.01.  
32            9,30    ŽNK AGRAM rok 25.01.  LANA NOVAK
33  " ŽNK AGRAM rok 25.01.  
34            9,45    ŽNK AGRAM rok 25.01.  SANDRA ŽIGIĆ
35          10,00    ŽNK AGRAM rok 25.01.
 MIA KALAŠIĆ